BLOG

KURUMSAL İLETİŞİMİN SINIFLANDI-RILMASI VE ALANLARI

KURUMSAL İLETİŞİMİN SINIFLANDI-RILMASI VE ALANLARI

Kurumsal iletişim bu açıdan reklam, kurumsal satış, promos-yon, halkla ilişkiler, kurumsal dizayn ve aynı zamanda çalışanlarla yönetim ve yönetimle paydaş grupları arasındaki iletişimi de içermektedir

Devamı..

Kurumsal İletişim

Kurumsal İletişim

Kurumsal iletişim tüm pazar alanlarına paydaş gruplarına kurumsal davranışın etkinliğini iletir.

Devamı..

KURUM İMAJI AÇISINDAN KURUMSAL İLETİŞİM

KURUM İMAJI AÇISINDAN KURUMSAL İLETİŞİM

KURUM İMAJI AÇISINDAN KURUMSAL İLETİŞİM

*Ferit KÜÇÜK

*Harran Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü-ŞANLIURFA

 

Artan bilgi teknolojileri ve rekabetin getirdiği şartlar işletmeleri değişim yapmaya itmiştir. Son on yılda kurumların kendilerini toplumun tüm kesimlerine anlatma ve tanıtma gerekliliği her zamankinden daha fazla ön plana çıkmaktadır. Çünkü kurumların yaşamlarını uzun süre devam ettirebilmeleri onları kuşatan, onlarla ilişki içinde olan grupların beklentilerinin karşılanması ile mümkün olacaktır. Kurumların tüm paydaş grupları, kurumun iletişim biçiminden etkilenerek o kurum hakkında bir izlenime sahip olurlar.Bu yolla kurumun tüm paydaşlarının akıllarında bir imaj oluşturulur. Bu çalışma kurum imajı açısından kurumsal iletişimi inceler

Devamı..

Kurumsal Web Sitesi Yaperken Nelere Dikkat Ediyoruz ?

Kurumsal Web Sitesi Yaperken Nelere Dikkat Ediyoruz ?

Kurumsal bir websitesinin içeriği nasıl olmalı, site oluşturulurken ne yapıulmalı sorularına cevap niteliğinde bir yazı

Devamı..

Kurumsal Web Sitesinin Olmazsa Olmazları

Kurumsal Web Sitesinin Olmazsa Olmazları

Kurumsal bir internet sitesinde olması gerekenler hakkında güzel bir yazı..

Devamı..

İşletmelerin Tanıtımında Kurumsal İmajın Önemi

İşletmelerin Tanıtımında Kurumsal İmajın Önemi

İşletmelerin rakip işletmelerden bir adım öteye geçebilmesi ve hedef kitleler açısından işletmeye bir farkındalık , tanınırlık ve hatırlanmanın sağlanabilmesi açısından ,kurumların görsel kimklik unsurlarının yanı sıra yönetim anlayışları , kurum felsefelerinin bütününden oluşan kurum kültürünün algılanması ve yorumlanması ile oluşan kurumsal imaj kavramı önemli bir işlev taşımaktadır

Devamı..

İNTERNETTE MARKA DEĞERİ OLUŞTURMA VE KORUMA

İNTERNETTE MARKA DEĞERİ OLUŞTURMA VE KORUMA

Markalaşma bir firmanın ömrü boyunca yapacağı en stratejik yatırımlarından biri konumundadır.
Bu nedenle markalaşmak yanlızca isim, sembol, tasarım ya da bunların kombinasyonunun geliştirilmesi ile sınırlı olarak ele almak riskli bir girişim anlamına gelmektedir.  İnternette firmanızın itibarını korumak için bu konuda uzmanlaşmış olan Kurumsal İletişim Ajansı’ndan yardım talep edebilirsiniz.

Devamı..

iLK iNTERNET REKLAMI VE GELİŞİM SÜRECİ

iLK iNTERNET REKLAMI VE GELİŞİM SÜRECİ

İnternet reklamcılığını gelişimi ile igili ingilizce video bu linkte

Devamı..

GELENEKSEL REKLAMCILIKTAN  İNTERNET REKLAMCILIĞINA GEÇİŞ

GELENEKSEL REKLAMCILIKTAN İNTERNET REKLAMCILIĞINA GEÇİŞ

Küçülen mikroçipler sayesinde bilgisayar kullanıcıları artmıştır. Bilgisayar kullanan tekil kullanıcıların artmasıylada internet  70’lerde sadece araştırma, eğitim ve askeri alanlarda kullanılırken, 90’lı yıllardan sonra sosyal ve ticari yaşamın etkilerinin daha çok hissedildiği bir alan haline gelmiştir.

Devamı..

Reklam Nedir

Reklam Nedir

Latince “clamare” (çağırmak) fiilinden türerilmiş bir kelimedir. Batı dillerinde cezp etmek anlamında kullanılmıştır.  Günümüzde ise reklamcılık daha çok özel kuruluşların ürettikleri mal ve hizmetlere talep yaratmak veya var olan talebi arttırmak amacıyla kitle iletişim araçlarına  yer veya zaman satın alarak giriştikleri, tanıtma faaliyetlerinde kullandıkları bir iletişim tekniğidir.

Devamı..