Fikri-cümbuş logo


BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ORTAMI OLARAK FACEBOOK: REKLAM VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA MESAJLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ANALİZ

BİR PAZARLAMA İLETİŞİMİ ORTAMI OLARAK FACEBOOK: REKLAM VE ELEKTRONİK AĞIZDAN AĞIZA MESAJLARIN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ANALİZ

Yrd. Doç. Dr. Özgür KÖSEOĞLU

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi

İzmir

ÖZET

Kendine özgü bir reklam sistemine, elektronik ağızdan ağıza iletişim üretmek için ise hayran sayfaları gibi araçlara ve bazı başka uygulamalara sahip olan Facebook, üniversite öğrencileri arasında oldukça popüler bir sosyal ağdır. Araştırma bu nedenle, üniversite öğrencilerinin sosyal ağdaki reklamları nasıl algıladıklarını, ağızdan ağıza iletişim sürecine nasıl dahil olduklarını ve bu iki pazarlama iletişimi formunun hangisinden daha çok etkilendiklerini anlamaya çalışmaktadır. Buradan yola çıkılarak, reklamlar ve ağızdan ağıza iletişim, enformasyon toplama ve satın alma davranışına yöneltme konusundaki etkinlikleri açısından birbiri ile karşılaştırılmaktadır. Yöntem açısından iki aşamalı bir yaklaşım benimsenmiştir; ilk aşamada anket formunda kullanılacak madde üretimi için üç odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamada uzman görüşleri alındıktan sonra, bu maddeler 406 Facebook kullanıcısı öğrenci tarafından anket yoluyla değerlendirilmiştir. Facebook’taki elektronik ağızdan ağıza ve reklam olgularının boyutlarını ortaya çıkarmak için faktör analizi yapılmış, sonra da karşılaştırma yapmak ve boyutları demografik değişkenler ve kullanım alışkanları ile ilişkilendirmek üzere bir dizi parametrik olmayan test uygulanmıştır.

 

Makalenin Devamı...

 

2015-08-25 23:59:23 Tarihinde Yayınlandı