Fikri-cümbuş logo


REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLAR

REKLAMLARA YÖNELİK TUTUMLAR

Bu makale bildiri şeklinde 17-20 Ağustos 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olan “Uluslararası Şangay Sosyal Bilimler Konferansı 2011” de sunulmuştur. Bu makale bildirinin gözden geçirilmiş halidir.

Reklamlara yönelik tutumlar Türkiye’de oldukça az çalışılmış bir konudur. Tüketicilerin genel olarak reklamlara yönelik tutumlarının bilinmesi ve bu tutumlara kaynaklık eden düşüncelerin ortaya çıkarılması hem bu alanda çalışan akademisyenler için hem de reklamcılık alanında çalışan profesyoneller için önemli bir veri sunacaktır. Nitekim eğer bir toplumda reklamlara yönelik genel tutumların yönü bilinmiyorsa reklamcılık alanında çok yaratıcı çalışmalar bile başarısızlığa mahkûm olacaktır. Bu bağlamda, bu çalışma “neden, niçin” sorularını cevaplamaya yönelik betimsel bir nitel çalışma olarak tasarlanmıştır. Çalışma kapsamında farklı eğitim seviyelerinden ve farklı gelir düzeyinden 21 katılımcı ile görüşülmüş ve reklamlara yönelik tutumları ile bu tutumlara kaynaklık eden duygu ve düşünceleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında, katılımcıların tutumlarını “reklamlara yönelik tutumları olumlu”, “reklamlara yönelik tutumları olumsuz” ve “arada kalanlar” şeklinde kategorileştirmek mümkündür.

Makaleye pdf olarak http://www.gumushane.edu.tr/media/uploads/egifder/articles/4.4._makale_1.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.

 

 

2015-08-25 23:50:07 Tarihinde Yayınlandı