Fikri-cümbuş logo


Sözlü İletişim Araçları

Sözlü İletişim Araçları

  • Konferans ve Seminerler
  • Görüşme ve Toplantılar
  • Görsel İşitsel İletişim Araçları

 

Bunlar arasında tercih edilenler kurum içi yayınlar, gazeteler, kurum içi bilgilendirme panoları ve çalışanlara yönelik bilgilendirici telefon hizmet-leridir (Peltek oğlu, 1993; 144-145).

 

Diğer araçlar ise şu şekilde sayılabilir (Bogner, 1993; 310-311).

 

  • Çalışanlara yönelik dergiler
  • Enformasyon bildirileri
  • Ev bildirileri
  • Sosyal bilanço ve sosyal bildiri raporları
  • Şikayet kutusu
  • Çalışanlar için düzenli basın yansımaları
  • Orta derecedekiler için bültenler
  • Üstler tarafından sözlü enformasyon
  • Enformasyon filmleri ve videolar
  • Kuruluş seyahatleri
  • Bölüm buluşmaları
  • Çalışanların iş sonrası buluşmaları
  • Emekliler için buluşma günleri
  • Çalışanların yakınları için çeşitli toplantılar
  • Diğer halkla ilişkiler aktivitelerine çalışanların davet edilmesi (açılış, onurlandırmalar, sergiler, yıldönümü kutlamaları vb.)
    • Rol oyunları (Örneğin; bir gün boyunca astın, üstün yerine geçmesi)
  • Dışa yönelik halkla ilişkiler aktiviteleri hakkında çalışanların önceden bilgilendirilmesi
    • Yarışmalar, çekilişler
    • Çalışanlara yönelik çeşitli hizmetler (sağlık, yemek, kütüphane vb.)
  • Çalışanların yaratıcı sosyal faaliyetlere katılması (Örneğin, iş arkadaşları arasında bakıma muhtaç olanlara veya sakat olanlara yardım edilmesi, bağış toplanması gibi)
    • Çalışanlara ücreti dışında bir takım olanakların sağlanması
    • Yetenekli olanların yaratıcılıklarının desteklen-mesi
    • Çalışanların görüşlerinin alınması
    • Çalışanların önerilerde bulunmasını teşvik edil-mesi

 

Kurum içi iletişim çabaları, çalışanların işe olan memnuniyetlerini, takım çalışmasını ve bağlı-lıklarını etkileyen önemli bir unsurdur.

2015-02-24 11:20:10 Tarihinde Yayınlandı