Fikri-cümbuş logo


Yazılı İletişim Araçları Nelerdir?

Yazılı İletişim Araçları Nelerdir?

Örgütlerde mesajın kalıcılığı açısından yazılı materyaller kullanılır. Bunlar;

 

İşletme Gazetesi: Bu yayın organı ile, çalışanlar işletmenin teknik ve sosyal sorunlarını öğrenme ve özellikle kendilerini yakından ilgilendiren konuları bilme imkanını elde ederler.

Broşür ve Elkitapları: Bu yayın araçları, işletmeyi tanıtma amacı güder, kuruma ilk gelenlerde ise tanıtıcı bilgiler toplu olarak ve ilgi çekici nitelikte sunulmaya çalışılır.

Afiş, İlan Tahtası, Bültenler: Bu araçlarla işgö-renin bir konuya ilgisinin çekilmesi sağlanır. Yazılı Raporlar: Bir konu ile ilgili araştırma sonuçlarını içerir.

Bunların dışında kurumda, sirküler, dağıtılan mektuplar, dergiler kurumda yazılı materyaller arasında iletişim araçları olarak kullanılır.

2015-02-24 11:19:02 Tarihinde Yayınlandı